Oproep van bezorgde omwonenden:

Voorkom splitsing pand Mauritsstraat 32

Utrecht, 29 januari 2011

Een straatbewoner verslikte zich deze week in haar koffie toen ze de gemeentelijke aankondigingen in Ons Utrecht las. Voor pand 32 is een vergunning voor splitsing in vijf appartementen aangevraagd. Plus een dakterras en een andere voordeur.

Een korte peiling onder straatgenoten leert dat zij niet de enige was die zich hier zorgen over maakt, want dat betekent dat voor het eerst in meer dan een eeuw Mauritsstraat de daklijn van onze straat doorbroken gaat worden, de druk op de parkeerruimte zal toenemen, dat het een komen en gaan van bewoners zal zijn (starters die snel uit hun appartementen groeien) enzovoorts.

De gemeente biedt belanghebbenden de mogelijkheid om een 'zienswijze'- bezwaar aan te tekenen tegen de vergunningsaanvraag voor de splitsing (deadline 9 februari). Wij zijn van plan dat te doen. Mochten BenW de vergunning toekennen dan kan daar wederom bezwaar tegen worden aangetekend.

Heb jij juridisch steekhoudende argumenten tegen de splitsing? Mail ze ons!
Heb je vaker met dit bijltje gehakt? Kun je een goed advies geven over de procedure? Reageer even via de redactie van de straatsite!

Bedankt,
de buren.