Lichtkunstwerk boven onze buurt

Utrecht, 22 maart 2011

Laser stralen boven onze straat gezien? Het is een lichtkunstwerk, genaamd Sol Lumen, voor het eerst in Nederland te zien is en onderdeel uitmaakt van de viering van het 375-jarig bestaan van de Universiteit Utrecht.

Kijk ook op:

http://www.uu.nl/university/utrecht/NL/lustrum/laser/Pages/default.aspx

http://www.uu.nl/university/utrecht/NL/lustrum/laser/Pages/fiets-enwandeltour.aspx