Onderhoud Biltse Grift

3 november 2006, door onze vaste verslaggeefster

Het zandpaadje naast de Biltse Grift: tientallen hondenbezitters, hardlopers en natuurgenieters uit de Mauritsstraat betreden het dagelijks op weg naar Bloeyendael. Eerst de Stolberglaan uit, dan over het houten bruggetje en linksaf, de vrije natuur tegemoet! En dat dan ook nog over een romantisch, lommerijk wandelpad. Tot vorige week tenminste. Want dit weekend trof uw buurtverslaggever opeens houtsnippers en op open haard formaat gehakte stammetjes in plaats van weemoedig naar het water overhellende herfstbomen.


foto's KK

Het pad is een stuk lichter geworden, dat wel.

Nu was het al eerder opgevallen dat het paadje wat smaller werd. Hele kluiten modder vielen in één klap in het water. En waar je vroeger naast een fietsend klein kind hardlopend over het paadje kon - met enige moeite weliswaar - zijn er nu plekken waar het pad nauwelijks breed genoeg is voor één wandelaar. Aan het einde van het pad, bij de ingang van het voetgangerstunneltje, is goed te zien hoeveel zand er is weggespoeld. Als je je daar omdraait kun je ook zien dat de rooilijn van het pad flink naar achteren is verschoven.Zijn de kapwerkzaamheden misschien de voorbode van Groot Onderhoud? Uw redactie belde met de wijkopzichter, Ruud Borst. Hij legde vriendelijk uit dat het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, onder wie de Biltse Grift valt, de komende tijd gaat baggeren. Als voorbereiding daarop moest een deel van de bomen gesnoeid. Over het afkalven van het pad hadden hem reeds klachten bereikt, en zijn Dienst Stadswerken heeft inderdaad geconstateerd dat er een probleem is. De beschoeiing valt onder de verantwoordelijheid van het hoogheemraadschap. Wijkopzichter Borst gaat er met de Stichtse Rijnlanden 'natuurlijk over praten.'

KKSnoeiboot