Biltse Griftpad kalft verder af: wie grijpt in?
21 september 2007, van onze verslaggeefster

Stammen met zwammen. Dooie takken. Wortels op het pad. Hondenuitlaters en hardlopers uit onze wijk kunnen het zelf constateren: het Biltse Griftpad – het voetgangerspaadje naar Bloeyendael dat achter de begraafplaats langs loopt – gaat achteruit. Sinds de geluidswal langs de Waterlinieweg is geplaatst, is het pad aan erosie onderhevig.

De laatste boom op het einde van het pad, bij het voetgangerstunneltje onder de Waterlinieweg, heeft zwammen en veel dode takken. Die lijkt ten dode opgeschreven.

Niet alleen die boom, maar bijna alle bomen hebben  dode takken.

En bij het hardlopen struikel je opeens over uitstekende boomwortels.

Ook in het water zie je steeds meer boomwortels bloot liggen. Regelmatig vallen er plakken oever in het water.

Sommige bomen staan meer boven water dan op het land – of was dat al zo?

Misschien verbeeldt uw verslaggever zich dit allemaal maar? Wij bellen met wijkopzichter Ruud Borst, die toegeeft dat de toestand van het pad zorgen baart. ‘Rond week 40 gaan we groot onderhoud plegen vanaf de Waterlinieweg, met een hoogwerker. Dan gaan we het dode hout snoeien, graffiti verwijderen, enzovoorts.’ Maar helpt dat snoeien de bomen genoeg om gezond te blijven? ‘Nee. Maar daar moet u eigenlijk onze bomenspecialist voor hebben. Die is helaas op vakantie. Hij heeft een inventarisatie gemaakt van de bomen langs de Zilveren Schaats. Inderdaad, een boom met zwammen daar gaat het niet goed mee.’

Hoe komt het? Is de afwatering misschien veranderd door de geluidswal? Borst: ‘Dat weet ik niet. Er zitten drainageputten. Maar de grond is er wel voor opgehoogd en daar houden bomen helemaal niet van. Ook de hoeveelheid licht is veranderd, dat kan ook gevolgen hebben.’

Als de bomen verdwijnen, is een goeie beschoeiing noodzakelijk voor het behoud van het pad. Maar daarover gaat volgens Borst het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dus bellen we met regiobeheerder Peter Westerbeek van het hoogheemraadschap. Westerbeek: ‘Op die plek is helemaal geen beschoeiing. Dus onderhouden we het ook niet. Contractueel moeten wij de meeste beschoeiing in Utrecht onderhouden, maar we leggen niks aan. De grond is van de gemeente. Als de gemeente wil dat daar een pad blijft, zullen ze zelf een beschoeiing moeten aanleggen. Wij verlenen graag onze medewerking door een keurvergunning af te geven.’

Wordt vervolgd.

KK