Waar je ook gaat er wordt gekapt
Kappen, vellen, knotten, kandelaberen,
er is altijd wel een smoes te verzinnen


Utrecht, 18 mei 2008
van onze verslaggever

Kapgeval 8
Op de hoek van de Oudwijkerveldstraat en de Van Limburg Stirumstraat staat een oude plataan. Auto's kunnen daar niet gemakkelijk recht door rijden, ze moeten een klein bochtje maken, voetgangers en fietsers hebben er geen last van. De prachtige en stokoude plataan staat er gelukkig nog omdat de laatste eigenaar van het landgoed Oudwijk de grond voor de bouw van de kerk en de huizen aan het Wilhelminapark alleen wilde verkopen onder de voorwaarde dat de plataan ten eeuwigen dage zou blijven staan. Een halve eeuw stond de boom er in volle glorie midden op straat, totdat een projectontwikkelaar een jaar of twintig geleden een appartementengebouw wilde neerzetten op het onbebouwde kavel naast de boom. Hij vroeg een kapvergunning aan maar na protesten van buren kreeg hij hem niet. Wel werd de boom gekandelaberd (geamputeerd). De nieuwe bewoners van de appartementen waren niet gelukkig met de plataan omdat hij licht wegnam. Kappen werd echter ook hun niet toegestaan. Toen vijf jaar geleden een zwam werd ontdekt in de stamvoet kregen zij deels hun zin.De hele kroon werd er uitgezaagd zodat alleen een peperbus overbleef. Daar kan een boom niet tegen. Het wortelstelsel is dan te groot en begint af te sterven, waardoor de boom een zware klap krijgt. Nu is het dan zo ver. Hij is weer aangetast door een zwam en zou 'gevaarlijk' zijn geworden en dus mag hij in de week van 5 mei worden gekapt. In Frankrijk staan dergelijke holle platanen overal op de dorpspleinen en je moet een hele wilde fantasie hebben om hem te zien omwaaien, maar nu de gemeente doodsbenauwd is geworden voor alle mogelijke vormen van vermeend 'gevaar' weegt dit argument steeds zwaarder dan alle andere. Wordt het een kale stad voor onze veiligheid?

Klik hier voor het wijkbericht over de plataan in Oudwijk

Kapgeval 12
Twee weken geleden sprak ik met enkele gemeentewerkers die bomen aan het kappen waren aan de Emmalaan en op het grasveld voor assurantiebedrijf Wuthrich aan de Oudwijkerlaan. Ik beklaagde me er over dat Wuthrich in de loop der jaren alle oude bomen in zijn tuin heeft gekapt om plaats te maken voor parkeerplaatsen en dat de gemeente nu ook al begon met de het kappen van de bomen buiten de muur van Wuthrich. Ook in dit geval zou het echter gaan om bomen die 'gevaarlijk' waren geworden. De voorman bleek trouwens degene te zijn die eigenhandig de bovengenoemde plataan tot twee keer toe heeft aangepakt en die ook in de komende dagen het vonnis gaat voltrekken.

Het pand van Wuthrich, Oudwijkerlaan 47 in 1979

De boom uit dit stukje is inmiddels met wortel en tak verwijderd.

Kapgeval 16
Bij de Berenkuil-camping staan inmiddels ook bijna geen bomen meer van enig formaat.

MJB & KK