S I M C H E 'vreugde'

Mazzel en sores
Het bijzondere kwintet SIMCHE speelt met veel overtuiging klezmer en jiddische muziek, van stemmige liedjes over 'mazzel' en 'sores' tot de stimulerende muziek van de joodse bruiloft. De groep SIMCHE is voortgekomen uit de workshops van het Utrechtse KlezMerWerK, bijeenkomsten die worden geleid door vooraanstaande Nederlandse klezmerfenomenen als Monique Lansdorp, Mart Heijmans, Bart Leliveld , Gottfrid van Eck, Harm v.d. Berg en Joris van Beek.

SIMCHE bestaat dit jaar 3 jaar en bestaat uit:
Jos de Bruin - viool
Jet Derks - klarinet en zang
Dick Berkhout - altsaxofoon en zang
Paul Ruks - accordion
Wim Verkuil - trombone en bastuba

Allemaal muziekliefhebbers, die verslingerd zijn aan deze muziek en daarvan veel werk maken.

Over de muziek
Van het eeuwenlang verspreide joodse volk kwam een groot deel in Europa te wonen en trok daar met een bovengemiddeld cultuurniveau de nodige sporen. Ook op muzikaal gebied. Joodse muzikanten, klezmorim genoemd, verdienden hun brood door allerlei evenementen muzikaal te omlijsten. In eigen kring was het de gewoonte om bruiloften dagenlang met muziek aan de gang te houden, maar ook ook daarbuiten maakte men zich verdienstelijk, weliswaar aangepast aan de wensen, gebruiken en dansvormen van de betreffende landen. Vandaar dat het klezmerrepertoire zeer kleurrijk is geworden. Zeer precies genomen is klezmer uitsluitend instrumentale muziek, waarbij dus niet wordt gezongen. In de huidige praktijk rekent men echter de jiddische muziek met zang ook tot het klezmergenre. In die zang is nog goed te horen dat de wortels tot honderden jaren terug gaan, in de teksten klinkt volop middeleeuws hoog-Duits. Daardoor komen bepaalde woorden ons ook bekend voor.

Emigratie
Door de grootschalige emigratie van oost-Europese joden eind 19e/begin 20e eeuw naar Amerika is de klezmermuziek meegereist en daar in eigen kring blijven leven. De grote belangstelling die deze muziek nu wereldwijd - in sterke mate in ons land - geniet heeft te maken met een herontdekken en opnieuw gaan waarderen door de nakomelingen van die joodse emigranten. Waren het vroeger muzikanten die, net als de zigeuners, het vak van vader-op-zoon leerden nu kwamen er musici naar voren met een gedegen opleiding. Er onstond een klezmer-revival, die doorwaaide naar onze streken en ook in ons land bij professionals en amateurs veel teweeg heeft gebracht en nog brengt. Vooral de vitaliteit, die de klezmer kenmerkt, heeft zowel liefhebbers van klassieke-, jazz- en populaire muziek ertoe gebracht om zich hiervoor spelend en luisterend open te stellen. De klezmer is weer volop in ontwikkeling en, naast de traditionele geluiden, ontstaan er op veel plaatsen weer nieuwe verbindingen met de andere muzieksoorten.

Jiddisch als taal
Jiddische zang is veelal een muzikale vertelling over de facetten van het leven. Over het leed en de vreugde die het joodse volk heeft doorgemaakt en waarin wij - wellicht in wat mindere mate - vandaag ook nog veel van onze belevingen kunnen herkennen. In de teksten (helaas wat minder in de vertalingen) ontmoet men een grote rijkdom aan uitdrukkingsvaardigheden en aangeven van gemoedsstemmingen. Niet voor niets dat velen in Israël het (ergens) een gemiste kans vinden om hebreeuws boven jiddisch als nationale taal te prefereren. Het is ook niet voor niets dat men zich op meer plaatsen gaat inzetten om het jiddisch als taal niet verloren te laten gaan. In jiddische zangteksten treft men ook veel historische wetenswaardigheden aan. Zo wordt in het lied 'Yoshke fort avek' het verhaal verteld van de (licht)criminele Yoshke die buiten de gevangenis kan blijven door dienst te gaan doen in het Russische leger. Hij is pas getrouwd en neemt ontroerend afscheid op het station.

Gewilde muzieksoort...
Klezmer is momenteel een gewilde muzieksoort en SIMCHE treedt dan ook regelmatig voor het voetlicht. Naast optredens bij tal van besloten familiefeesten en tehuizen was de band o.a. ook reeds (soms meermalen) present bij:
SJU Music World Series - Utrecht
Utrechts Grachtenfestival
X-mas Station Spoorwegmuseum - Utrecht
Utrechtse LomboKunstweekend
NIVON-Utrecht nieuwjaarsrecepties
Vrijwilligersdag Reclassering Nederland
Gastband Muziekweek NIVON Zang- en Muziekgilde
'Wereldfeest' Utrecht 2002

SIMCHE laat zich graag horen!
Onze klinkende klezmergroep is er voor u, voor een concert of muzikale omlijsting van een bijzonder evenement.

Contactadres:
Wim Verkuil
Van Meursstraat 58
3532 CK Utrecht
030-2932437
w.r.verkuil@hccnet.nl