Bericht van bezorgde omwonenden:

Vervolg actie splitsing pand Mauritsstraat 32

Utrecht, 9 februari 2011

Beste mede-buurtbewoners,

Een groepje straatbewoners ondersteund door een jurist is bezig informatie te verzamelen over de splitsingsplannen voor nummer 32. Voor het weekend zullen we meer informatie op deze website zetten en bij sommigen van jullie door de bus gooien. Nu alvast een korte update.

Het speculatief splitsen van woningen in appartementen is een praktijk waar in de hele stad (en in het land) verzet tegen rijst. In wijken met gehorige panden is het voor de directe buren heel vervelend (zie de reportage op RTV Utrecht op 26 januari 2011 hier)

Op de Koningslaan zijn de laatste jaren al veel woningen gesplitst en ook in de Mauritsstraat rukt het verschijnsel op. Wij zijn daar bezorgd over, want voor de leefbaarheid van de straat en de wijk is het nadelig.

Wethouder Harrie Bosch is zich van de problemen bewust getuige een toelichting die hij in november 2010 aan een wijkradenbijeenkomst gaf: download hier zijn presentatie.

Zie over de landelijke situatie voorts dit artikel uit het Financieel Dagblad.

Voor 23 februari kunnen straat- en wijkbewoners een 'zienswijzebezwaar' indienen. Hoe dat gaat en waarom dat zin heeft zullen we rond het weekend toelichten. We zullen alle benodigde gegevens online zetten. Na een eventuele vergunningverlening zullen we beroep aantekenen.

Wordt vervolgd.

<< Eerder bericht over de splitsing van Mauritsstraat 32