Bossen en weilanden rond Utrecht massaal geasfalteerd?

In de plannen van Rijks Waterstaat heeft men onder anderen een snelweg ingetekend die net als de A27 dwars door ons Utrechtse natuurgebied Amelisweerd loopt. Om de natuur volledig te verknippen ligt het nieuwe traject net op een mooi klein afstandje van die A27. De weg komt paralel aan de A27 te liggen een kromt dan naar de A28. Daarbij raakt het asfalt het grind van de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. De totale vernieling van het mooiste natuurgebied in centraal Nederland. Utrecht wil een ruime ring die Bunnik raakt en Leidsche Rijn aan het westen omsluit. Asfalt, asfalt en nog eens asfalt...

Op de hoogte
Via de nieuwspagina houden we u de komende weken op de hoogte.

Teken de petitie
http://www.utrechtsnelweg.nl

Informatie- en inspraakbijeenkomsten
Voor de plannen met de Ring Utrecht en knooppunt Hoevelaken worden diverse informatie- en inspraakbijeenkomsten georganiseerd waar de inhoud van de projecten wordt toegelicht en er vragen kunnen worden gesteld. Ook kan er mondeling worden ingesproken. Dit kan publiekelijk tijdens een hoorzitting of individueel bij een notulist. Voor de Ring Utrecht zijn de avonden op 10, 16 december 2008 en op 8 en 12 januari 2009. Voor knooppunt Hoevelaken betreft het 11 en 18 december 2008 en 7 januari 2009.

Kijk ook hier -->>>

Kijk ook hier - >>