Informatieavond Startnotitie
Ring Utrecht 16 december 2008


Al in juni 2009 definitieve keuze voor
nieuw snelwegplan rondom Utrecht

Ze lijken razend gecompliceerd, de ambtelijke plannen met vier alternatieven om de automobiliteit rondom Utrecht te bevorderen. Maar het is simpel. Het is als met het oplossen van een multiple choice vraag: twee varianten zijn te onzinnig om serieus te nemen. Die vallen af. (De variant: niks doen maar het openbaar vervoer verbeteren, het 'nul-alternatief', en de variant met een nieuwe snelweg door Amelisweerd op luttele kilometers van de A27, de variant 'spreiden'.) De keuze zal in juni gaan tussen de varianten 'halve ring'en 'volle ring'.


Geheel links Jos Kloppenborg. Rechts een lid van Groen Front in klimuitrusting

Dat voorspelt Jos Kloppenborg, in 1982 de zegsman van het verzet tegen de kap van een deel van Amelisweerd voor de A27. Als scherpzinnig strateeg en zachtmoedig mens was hij toen de held van de media. Tegenwoordig is hij lid van provinciale staten van Utrecht voor Groen Links en werkt hij bij het Milieupunt Oost. Op de informatieavond voor de Ring Utrecht in het Vechthuis, op 16 december 2008, staat hij iedereen als vanouds geduldig te woord. Jonkies van Groen Front, die zich in hun volledige klimuitrusting hebben gehesen ('Nee we gaan vanavond niks doen maar we hebben gemerkt dat het effect heeft op de ambtenaren als we ons gezicht in een vroeg stadium laten zien'), de lokale televisie, collegae-actiegroepen, oude vrienden en bekenden.

Enige uitleg is wel nodig want de burger die op de informatieavond afkomt krijgt een brei aan informatie over zich heen. Een gastvrouw bij de ingang van de Groene Zaal dirigeert de bezoekers eerst naar de voorlichtingsfilm. Die geeft in veel te kort bestek veel te veel informatie. 'De situatie op de ring Utrecht begint steeds problematischer te worden. Daar moeten we nu over nadenken. Met elkaar praten' stelt de overheidsvoice-over. Gepraat wordt er wel in de Groene Zaal. Maar een inspraakavond oude stijl is het geenszins. Ambtenaren staan voor kaarten en graphics en geven de burgers één op één uitleg. Geen plenaire zitting. Geen goed geïnformeerde critici die de complexe keuzes voor de hele zaal kunnen toelichten. Zo'n avond komt er slechts eenmaal, op 12 januari. In plaats daarvan luisteren we naar de voice over: 'Een oplossing hier doet ergens anders weer pijn. Maar de aanpak van de ring Utrecht is een uitdaging.'

De Startnotitie Ring Utrecht, die deze maand uitkwam, staat op naam van een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Vrom en de provincie en gemeente Utrecht. Provincie en gemeente moeten straks instemmen met de plannen van het Rijk. Met zijn vieren kiezen ze in juni voor één van de vier alternatieven. Kijk hier voor een nauwkeurige omschrijving van de vier alternatieven. Uit de startnotitie zelf blijkt al dat het nul-alternatief niet serieus is, want, zo staat op pagina 13; 'mobiliteitsmanagement, meer en verbeterd openbaar vervoer en prijsbeleid of alleen uitbreiding van de infrastructuur blijken elk op zich onvoldoende soelaas te bieden.' De problematiek in de ring en de regio 'vereist maatregelen op elk van de genoemde gebieden.' De rijksoverheid ziet Utrecht als de draaischijf van de Nederlandse infrastructuur. De regio Midden-Nederland moet beter bereikbaar worden. Anders komt de economische ontwikkeling van de regio en de Randstad in gevaar. Doel is om 'op de druktste uren maximaal anderhalf keer de reistijd buiten de spits' te halen.

Daarvoor moeten er veel wegen bij, of verbreed, en aan elke variant kleven veel bezwaren. Een snelweg dwars door Amelisweerd en de nieuwbouwwijk Leidse Rijn? De Tweede Kamer heeft dat plan gisteren eigenlijk al naar de prullenbak verwezen. Het lijkt logisch om een betere verbinding rond het noorden van de stad te maken. In de variant van de Volle Ring komt die er eindelijk. De snelweg door Leidsche Rijn is in dat plan nog slechts een 'zoekgebied'. In de variant van de halve ring worden de A2, de A12 en de A27 verbreed. Maar welk plan er in juni ook gekozen wordt - geen van de serieuze opties houden rekening met het milieu. Of met de wetenschap dat nieuwe wegen altijd nieuw verkeer aantrekken. Of met een krimp van de economie. Of met het Actieprogramma Luchtkwaliteit. Jos Kloppenborg: 'De luchtkwaliteit kan niemand iets schelen. De gemeente roept dat de rijksoverheid daar maar voor moet zorgen. Dat doet ze dan ook. Rijkswaterstaat gaat nu luchtschermen van 12 meter hoog zetten bij Lunetten.'

De Natuur en Milieufederatie, een onafhankelijke milieuorganisatie met de provincie Utrecht als werkgebied, geeft op woensdag 17 december om 20 uur kritische uitleg over de plannen in de Poort van Cleef. In de tweede week van januari publiceert ze een uitgebreide reactie op de notitie op haar website. De NMU roept burgers op een petitie tegen meer asfalt te tekenen www.nmu.nl/petitie


Een voorproefje van het groene front?

KK 16-12-2008

Kijk ook hier - >>

En kijk op ALLES OVER UTRECHT - >>