'Een beetje cynisch'

'Een beetje cynisch.' Dat vindt Gerrit Heenck, inspecteur/adviseur civiele constructies van de Gemeente Utrecht, van het stukje over het ontroerende dierenpoortje bij de Biltse Grift. Hij heeft het poortje bedacht. En ja, het is echt een poortje. En het is werkelijk waar dat een das - mocht die daar ooit lopen, wat Heenck zelf overigens wel betwijfelt - te groot zou zijn om tussen de spijlen van het hek door te kunnen glippen.

Heenck trekt zich het cynisme niet aan. 'U betwijfelt of al die aandacht voor hekken en bruggen nodig is - maar de gemeente Utrecht heeft er jarenlang wat minder op gelet en dat halen we nu in.' Gerrit Heenck van de afdeling Stedelijk Beheer is degene die zich sinds eind 2007 met zijn team buigt over de situatie rond de Ridderschapsvaart of de Biltse Grift nabij Bloeyendael (over de naam van de stroom heerst verwarring). Aan Heenck en zijn mensen is de prachtige nieuwe beschoeiing te danken en het pad dat zo elegant links én rechts van de eik heen loopt.


Da's gek...

Aan hen danken we ook het recente groene hek en komend jaar zorgen de mensen van Heenck nog voor een nieuwe brug aan het einde van de Stolberglaan. Die brug wordt 'iets minder landelijk' dan de huidige. De wettelijke eisen maken een nieuw ontwerp nodig: 'De reling moet bijvoorbeeld op elk punt een druk van 300 kilo kunnen weerstaan.' Heenck is nog bezig met het ontwerp. Het wordt een brug van dezelfde afmetingen. Een brug uit één stuk, dus zonder de huidige twee tussensteunpunten.' Als het even kan wordt het dek van hout, maar door de veiligheidseisen 'zal er waarschijnlijk weinig hout meer te zien zijn.' Want óp het hout moet een antislipvoorziening komen. Tenslotte komt er een nieuw looppad op het bospaadje langs de Stolberglaan, dat er net zo uitziet als dat langs de Biltse Grift. Het houtsnipperpad klinkt snel in en moet constant aangevuld - op de lange duur is dit zuiniger in het onderhoud.

Wij belden hem eigenlijk om uitleg over het dierenpoortje. Heenck: 'De oever van de Biltse Grift is deel van het Groene Web. Dat is een soort spinnenweb dat we op de kaart van Utrecht getekend hebben, en dat de oevers van de watergangen volgt. Dieren moeten over dat web kunnen migreren.' De waterwegen die van zuid naar noord door Utrecht lopen - de Kromme Rijn, die uitkomt in de grachten en boven Utrecht haar weg weer vervolgt als de Vecht - zijn de natuurlijke migratiewegen van tal van dieren. Heenck: 'Dieren kunnen in de stad zelf geen kant op. Daarom loopt het web in bogen om het centrum heen. In het verleden zijn door nieuwbouw, zoals in Tuinwijk, veel dieren ook daar verdreven. Daar letten we nu beter op. Dat wat we afgepakt hebben van de natuur proberen we zo vriendelijk mogelijk weer terug te geven.' Overigens hoeven de dieren niet per sé van Bunnik naar Maarssen door te lopen. Het is vaak al genoeg als ze van de ene naar de andere oever kunnen komen, bijvoorbeeld om een partner te vinden.


Marter

Heenck heeft zitten puzzelen om een goede, diervriendelijke oplossing te bedenken bij de nieuwe beschoeiing. 'We moesten een stevig pad maken. Dat was duidelijk. Maar tegelijk wilden we de natuur niet hinderen. Uiteindelijk hebben we dat rijshout langs de beschoeiing gelegd, zodat ook kleine diertjes de oever kunnen bereiken vanuit het water. Dan heb je het echt over hele kleine diertjes. Eendenkuikens bijvoorbeeld. Die kunnen in de eerste twee weken van hun leven nog niet vliegen en die moeten de kant op kunnen kruipen.' Het rijshout is een experiment. De Stichting Bloeyendael helpt mee om het te evalueren.De loopplanken langs het water zijn bedoeld voor marterachtigen. 'In de Voorveldsepolder is onlangs de hermelijn weer gesignaleerd. En meer naar het oosten, bij de A27, zijn dassen aangetroffen.'

KK 15-12-2008