Contact met bewoners van de Mauritsstraat

De open deur

d dd

Wilt u graag weten wat zich achter al die deuren van de Mauritsstraat afspeelt? Wij ook. Daarom stapten we op enkele bewoners af en stelden ze steeds dezelfde vragen. Hoe woont u? Tevreden? Tips? Ergernissen? Anecdotes? Nieuwsgierigheden? enz.

Kijk hier verder ->

De Mauritsstraat op reis

Het woont prettig in de Mauritsstraat. Toch zijn er nogal wat straatbewoners die hun geluk ook (tijdelijk) ergens anders zoeken. De vakantie-bestemmingen zijn vaak verrassend en sommigen bezitten elders nog een woning. Zeeland, Frankrijk, Canada, Tanzania, Azerbaidzjaan, om een paar bestemmingen te noemen, waar wij als straat iets mee hebben. Hier vindt u alles wat wij buiten de Mauritsstraat doen. Kijk hier verder ->

Mauritsstraatfeest 2004

Om tien uur ‘s morgens was een groepje straatbewoners al actief met het opzetten van de tenten op het kruispunt. De zon scheen volop en de straat was helemaal leeg. Geen auto te bekennen. Voor één dag konden de kinderen de hele straat als hun speelveld beschouwen. “Kon het altijd maar zo blijven”, verzuchtten vele ouders en hun kroost. Kijk hier verder ->

Huize Willum

Gelukkig hebben ze niet van tevoren opgeruimd, daar waren we even bang voor. Vanaf de straat hebben we de jaren dat we hier wonen menig tafereel in deze ruimte mogen aanschouwen, hetgeen ruimschoots heeft bijgedragen aan onze beeldvorming over dit roemruchte studentenhuis...

Kijk hier verder ->

Mauritsstraatfeest 1999

Er viel een hoop te organiseren voordat alles was zoals de feestcommissie het wilde, maar uiteindelijk was er dan toch het straatfeest op 29 juni 1999, een hele dag lang met een swingend eind tot in de kleinste uurtjes.

Kijk hier verder >>